فصلنامه  سلامت  و  روانشناسی

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، انتهاي رجائي شهر، تقاطع بولوار موذن و استقلال، كدپستي 313-31485 ، كرج، ايران تلفن:9-02614418146 نمابر: 02614418156

 
صفحه اصلی اهداف و قوانین هیات تحریریه راهنمای تدوین مقالات آبونمان راهنمای ارسال مقالات آرشیو فصلنامه تماس با ما
 
جستجو سریع
 
   

 

 
Journal of the Iranian Chemical

آبونمان

 

اشتراك فصلنامه سلامت و روانشناسی

فرم اشتراک را به طورکامل وخوانا تکمیل نموده و کدپستی ده رقمی وتلفن راحتما قید نمایید.

مبلغ حق اشتراک را به حساب جاری شماره 1150 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج کد 2650 به نام (صاحب حساب )معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج ، باذکر نام واریز کننده وذکر جهت اشتراک فصلنامه سلامت و روانشناسی  واریز نموده واصل فیش را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی زیر يا اسكن آن را به ايميل نشريه روانشناسي سلامت (  healthpsychology@kiau.ac.ir  )  ارسال نمایید.

آدرس : کرج ، خیابان رجایی شهر، بلوار موذن ، دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج، ساختمان امام خميني  دانشکده روان شناسي ، دفتر فصلنامه سلامت و روانشناسی ، کدپستی : 313- 31485.

کپی فیش بانکی راتا زمان دریافت اولین شماره اشتراک فصلنامه نزد خود نگاه دارید.

هزينه ي ارسال نشريه به خارج از كشور به عهده ي متقاضي مي باشد . ولي هزينه ارسال در داخل كشور را دانشگاه پرداخت خواهد كرد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با دفتر  فصلنامه تماس حاصل فرمایید. تلفن / فكس: 4401793-0261 و 4182491-0261و4182468-0261

ايميل : healthpsychology@kiau.ac.ir

 

اشتراک سالیانه ایران سایر کشورها
نسخه چاپ شده و الكترونيكي براي اشخاص حقيقي 120,000Rials $50+Post
نسخه  الكترونيكي براي اشخاص حقيقي 50,000Rials $50
نسخه چاپ شده و الكترونيكي براي اشخاص حقوقي 300,000Rials $200+Post

دریافت فرم اشتراک