فصلنامه  سلامت  و  روانشناسی

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، انتهاي رجائي شهر، تقاطع بولوار موذن و استقلال، كدپستي 313-31485 ، كرج، ايران تلفن:9-02614418146 نمابر: 02614418156

 
صفحه اصلی اهداف و قوانین هیات تحریریه راهنمای تدوین مقالات آبونمان راهنمای ارسال مقالات آرشیو فصلنامه تماس با ما
 
جستجو سریع
 
   

 

 
Journal of the Iranian Chemical

راهنمای ارسال مقالات

 

 

مقاله ها تنها از طريق پست الکترونيک مجله (( healthpsychology@kiau.ac.ir  به مجله ارسال گردد.

 

 

 همراه مقاله هاي يک نامه پيوست خطاب به سردبير مبنی بر درخواست چاپ که توسط کليه نويسندگان امضا شده و تاريخ خورده اسکن و ارسال شود و در آن عنوان مقاله، نام نويسندگان و تعهد مبنی بر عدم چاپ يا ارسال به جاهای ديگر قيد گردد . در مورد مقالاتی که قبلاً به مجلات ديگر ارسال و رد شده‌اند،‌ اطلاعات لازم در اين زمينه شامل نام مجله، تاريخ و دلايل اصلی ذکرشده نيز بيان شود.

مقاله هاي بايد در محيط ويندوز و برنامه Word قابل قرائت با نرم‌افزار Office97-2007  با فونت ب لوتوس شماره 12 در خطوطی که 2 فاصله باهم داشته و حدود 5/2 سانتی‌متر حاشيه از هر طرف صفحه تايپ شده باشد. جداول و نمودارها بايد با کيفيت مناسب و در صفحات جداگانه طراحی و کشيده شوند و از جاگذاری عکس يا اسکن کپی آنها در فايل خودداری شود. اشکال بايد به صورت JPEG يا GIF با کيفيت بالا باشند

 

ساختار مجله

 

ساختار مجله شامل موارد زیر می شود :

 

1. عنوان فارسی و عنوان لاتین ( عنوان لاتین باید کاملا منطبق بر عنوان فارسی باشد)

2. نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (در صورت داشتن مدرک دکتری تخصصی مقطع تحصیلی ذکر شود. به عنوان نمونه : دکتر احمد کاویانی)

 

توجه : در پاورقی ، مقطع ، رشته تحصیلی ، در صورت عضو هیات علمی بودن نام دانشگاه و دانشکده ذکر شود و ایمیل نویسنده مسئول  آورده شود. به عنوان نمونه : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، عضو هیت علمی دانشگاه ابهر ، دانشکده روانشناسی ، Email: name@kiau.ac.ir

 

3. چکیده فارسی ( شامل هدف تحقیق ، نوع مطالعه ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، نتایج تحقیق، نتیجه گیری و کلید واژه ها است)

4. چکیده لاتین ( چکیده لاتین باید کاملا منطبق بر چکیده فارسی باشد)

توجه : عنوان لاتین ، نام نویسنده یا نویسندگان به لاتین و چکیده لاتین در یک صفحه به طور جداگانه آورده شود.

5. مقدمه

 توجه : در انتهای مقدمه  هدف کلی تحقیق ذکر شود.

6. روش

روش شامل نوع مطالعه ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ، ابزار جمع آوری داده ها همراه با توضیح تست ها و اعتبار و روایی آنها ، در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده ها است .

توجه : تمامی بخش های مذکور زیر مجموعه روش هستند. بنابر این ، همراه با تیتر جداگانه آورده نشوند.

7. یافته ها

الف - شامل: یک جدول توصیفی ( شامل : فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار ) یا یک نمودار است . توجه داشته باشید یا جدول توصیفی یا نمودار  هر کدام که واضح تر اطلاعات را بیان می کند. آوردن هر دو صحیح نمی باشد.

ب- جدول یا جداول استنباطی

توجه(1) : عنوان جدول همراه با شماره آن در بالای جدول آورده شود و توضیح مربوط به هر جدول در پایین همان جدول آورده شود. لازم به ذکر است که عنوان و شماره جداول باید به اندازه 2 فونت کوچکتر از فونت متن باشد.

توجه(2) : جداول موجود در مقاله با پیروی از راهنمای عمومیAPA تنظیم شود.

8. بحث

قسمت بحث شامل بیان کلی نتیجه یا نتایج بدست آمده از جداول استنباطی و تبیین نتایج بدست آمده بر اساس تحقیقات صورت گرفته قبلی  و در پایان ارائه پیشنهاد یا پیشنهادات کاربردی است .

توجه : در تبیین نتایج تنها ذکر تحقیقات همسو با نتایج پژوهش کافی نیست بلکه باید  نتایج بدست آمده به طور کامل تبیین شوند بدین معنی که چرا چنین نتایجی بدست آمده اند.

9. در صورت تمایل تشکر و قدردانی

10. منابع

 منابع فارسی و لاتین براساس APA تنظیم گردند ، به عنوان نمونه:

-  کتاب با مولف ایرانی :

شریفی، حسن پاشا و شریفی، نسترن. (1380). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: سخن. چاپ دوم. صفحه : 18.

 

- کتاب ترجمه شده :

دیماتئو، رابین ام. (1991). روان شناسی سلامت. جلد اول. (مترجم، محمد کاویانی و همکاران، 1378). تهران: سمت. چاپ اول. صفحه: 16-13.

 

- مجله فارسی :

آزاد فلاح، پرویز. (1381). بررسی رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در سالمندان. مجله روان شناسی، شماره 12، صفحه 38-34.

 

- رساله :

امیری ، فرانک. (1383). بررسی تأثیر مدیریت استرس بر کیفیت زندگی بیماران شریان کرونری مراجعه کننده به بیمارستان بعثت شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ، دانشگاه تربیت مدرس.

 

- کتاب لاتین:

Bird, Chloe. E.,& Rieker , Patricia. P. (2008). Gender and health: The effects of constrained choices and social policies. (pp.18-26). New York: Harvard university press.

Bennett, Paul.(2006). The social context of health. In P. Kennedy and S.P.Liewelyn (Eds),Handbook of clinical health psychology. (pp.501-503, 508-510).Englan: Jhon Wiley& sons Ltd.

 

- مجله لاتین :

Cannam, C. and Acorn, S.(1999).Quality of life for family caregivers of people with chronic health problems. Rehabilitation Nursing, 24(5):192-200.

 

- مطالب گرفته شده ار اینترنت:

در انتها آدرس کامل اینترنتی و بعد از آن در داخل پرانتز تاریخ اخذ مطالب از اینترنت نوشته شود.

 

 

توجه موارد زیر در نگارش مجله رعایت شوند :

 

1. اعداد و حرف اختصاری لاتین در داخل متن 2 فونت کوچکتر از فونت متن باشد ( فونت متن  12 B Lotus  ).

2. منبع نویسی در داخل متن براساس APA  باشد .

 به عنوان نمونه : ( احمدی ، 1380) یا ( لاکمن ، 2002 ، ترجمه فراهانی ،1389) . توجه : نقطه تنها بعد از ذکر منبع گذاشته شود.

 

3. باید تمامی اسامی لاتین و حروف اختصاری لاتین  که برای اولین بار در داخل متن آمده اند در پاورقی با فونت 9  ذکر شوند .توجه داشته باشید که اسامی باید به صورت کامل( نام خانوادگی و نام شخص) در پاورقی آورده شوند ودر پایان اسامی نقطه گذاشته شود.

 مانند :    Sanderson , C.A. 1.

توجه: لازم به ذکر است که تنها حرف اول اسامی خاص به صورت حرف بزرگ(capital) نوشته شود
مانند: . (1.Anderson , A.S )   و حرف اول سایر اسامی به صورت حرف کوچک نوشته شود مانند: (  1. quality of life)  

4. منابع لاتین در آخر مقاله ، با فونت 11و قلم Times New Roman تایپ شوند.

 

تذکر :

 üصحت و سقم مطالب  و منابع به عهده  نویسنده یا نویسندگان است و مجله هیچ گونه مسئولیتی را در این خصوص نمی پذیرد.

ü        مجله از چاپ مقالاتی که در مجلات دیگر پذیرفته شده اند معذور است.

ü         مجله حق ویراستاری مقاله را دارد .

ü        در صورت عدم رعایت ساختار مجله ، مقاله به بخش داوری ارسال نمی گردد.

ü        متعهد می شوم که تا پایان داوری مقاله خود را به مجله دیگری ارسال ننمایم.

ü        مقاله ها تایپ شده و در حداکثر 15 صفحه و 4000 واژه باشد.

ü        در صورت عدم رعایت ساختار مجله ، مقاله به بخش داوری ارسال نمی گردد.