فصلنامه  سلامت  و  روانشناسی

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، انتهاي رجائي شهر، تقاطع بولوار موذن و استقلال، كدپستي 313-31485 ، كرج، ايران تلفن:9-02614418146 نمابر: 02614418156

 
صفحه اصلی اهداف و قوانین هیات تحریریه راهنمای تدوین مقالات آبونمان راهنمای ارسال مقالات آرشیو فصلنامه تماس با ما
 
جستجو سریع
 
   

 

 
Journal of the Iranian Chemical

هیات تحریریه

  

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

مدير مسؤول: دكتر محمد حكمي

سردبير: دكتر حسن احدي

اعضاي شوراي نويسندگان:

دكتر حسين آزاد ، استاد دانشگاه علامه طباطبايي

دكتر اصغر آقايي ، دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

دكتر حسن احدي ، استاد دانشگاه علامه طباطبايي و آزاد اسلامي

دكتر محمود ايرواني ، دانشيار دانشگاه تهران

دكتر سيف الله بهاري ، استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

دكتر باقر ثنايي ذاكر ، استاد دانشگاه تربيت معلم

دكتر محمد حكمي ، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي كرج

دكتر عصمت دانش، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي

مدیر داخلی: دكتر محمود ايرواني

ويراستار علمي: دکتر سعيد مليحي الذاكريني و دکتر شیدا سوداگر  اعضای هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

ویراستار انگلیسی:  دکتر ناتاشا پوردانا  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

مشاوران علمي :

دكتر سيروس ايزدي استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر نرگس بيرقي  ، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دكتر فرهاد جمهري ، استاديار دانشگاه علامه طباطبايي

دكتر بيژن جهانگيري ، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر حسين رضابخش ، دانشيار دانشگاه الزهرا

دكتر مهدي رهگذر ، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دكتر حسن عشايري ، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

دکتر علیرضا کاکاوند، استادیار دانشگاه بین المللی قزوین

دكتر احمد محيط ، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر محسن منصوبي فر ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي كرج

دكتر عبدالرحمن نجل رحيم ، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

اعضاي گروه اجرايي:

سعيد مليحي الذاكريني

فريده نادري